Miehet 1990-1991

Pertti Kivijärvi
Jouni Parkkali
Matti Heikkilä
Reijo Huhtaniska
Mika Valtonen
Tapio Alapuranen
Pentti Miettinen
Pekka Saukkonen
Jukka Säkkinen
Valmentaja: Jouni Parkkali

miehet 90-91